Skip to the content

Μέτρα προφύλαξης από τον κοροναϊό (COVID – 19) για συνεργεία καθαρισμού

Μέτρα προφύλαξης από τον κοροναϊό (COVID – 19) για συνεργεία καθαρισμού

Ενημερωθείτε για τα αναγκαία βήματα προφύλαξης που εφαρμόζει η επιχείρηση Καθαρισμού & Υγιεινής Pure Green Cleaning (PGC) για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας που εκδηλώνεται από τον κοροναϊό (COVID – 19).

 Α. Διασφάλιση ότι τα μέτρα προφύλαξης ακολουθούν τις οδηγίες των Δημόσιων Φορέων και συνδυάζονται με τη σύνταξη σχετικής μελέτης κινδύνου

Κατά πρώτον τα μέτρα προστασίας από τον κοροναϊό (COVID – 19) πρέπει να εναρμονίζονται με τις οδηγίες των αρμοδίων Δημόσιων Φορέων όπως του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της Γενικής (ΕΟΔΥ). LINK: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

 B. Σύνταξη αναθεωρημένης μελέτης κινδύνου από Τεχνικό Ασφαλείας

Κατά δεύτερον συνιστάται να αναθεωρηθεί η μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε συνεργασία με τον αρμόδιο τεχνικό ασφαλείας της εταιρείας καθαρισμού με στόχο τον εντοπισμό των κινδύνων που μπορεί να εμφανιστούν από τον κοροναϊό (COVID – 19).  

 Γ. Οδηγίες και μέτρα πρόληψης για συνεργεία καθαρισμού από τον κοροναϊό (COVID – 19).

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η εταιρεία καθαρισμού & υγιεινής PGC ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες λαμβάνοντας τα εξής μέτρα πρόληψης.

 Οργανωτικά μέτρα

 • Οι εργαζόμενοι στα συνεργεία καθαρισμού προσέρχονται στα σημεία που καθαρίζουν (επιχειρήσεις, οικίες, κλπ.) ατομικά και όχι σε ομάδες, ομοίως και ο υπεύθυνος επίβλεψης των συνεργείων.

 

 • Τα επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά υλικών και μέσων καθαρισμού και όχι για τη μεταφορά προσωπικού.

 

 • Οι υπάλληλοι γραφείου προσέρχονται στην έδρα της εταιρείας σε διαφορετικούς χρόνους για την αποφυγή συνωστισμού τόσο στην εταιρεία, όσο και στα μέσα μεταφοράς.

 

 • Οι συναντήσεις με συνεργάτες, προμηθευτές κ.λπ. διενεργούνται μέσω τηλεδιασκέψεων κατά το δυνατό, οι δε εκπαιδεύσεις του προσωπικού γίνεται μέσω παροχής ενημερωτικού υλικού.

 

Μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας

 • Η εταιρεία έχει τοποθετήσει  κατάλληλους αντισηπτικούς μηχανισμούς στην έδρα της για την προστασία τόσο των υπαλλήλων γραφείου, όσο και των πιθανών επισκεπτών της.

 

 • Επίσης μεριμνά για την αδιάλειπτο εφοδιασμό των χώρων υγιεινής που διαθέτει με τα κατάλληλα υλικά για το πλύσιμο χεριών (σαπούνι, αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, χειροπετσέτες και σκεπαστούς κάδους απόρριψης αυτών).

 

Περιβαλλοντικά Μέτρα

 • Η εταιρεία μεριμνά για την εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισμού στους χώρους εργασίας (στην έδρα της).

 

 • Διαθέτει στους υπαλλήλους των συνεργείων καθαρισμού αντισηπτικά διαλύματα, γάντια μιας χρήσης, καθώς και επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες.

 

 • Διενεργεί τακτική απολύμανση με αντισηπτικό των επιφανειών στους χώρους εργασίας όπως γραφεία, τραπέζια, χώρους εστίασης των εργαζομένων, πληκτρολόγια, «ποντίκια», πόμολα, τηλέφωνα, επιφάνειες στο ασανσέρ, κ.λπ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθαριότητα των WC με τη χρήση διαλυμάτων χλωρίνης.

 

 • Σε περίπτωση που εντοπιστεί επιβεβαιωμένο ή και πιθανό κρούσμα της λοίμωξης COVID – 19 στους χώρους της εταιρείας, διενεργείται άμεσα απολύμανση μέσω ψεκασμού με εγκεκριμένα παρασκευάσματα, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων (ασανσέρ, κλιμακοστάσια).

 

 • Γίνεται ενημέρωση στους εργαζόμενους για το συχνό καθαρισμό των ενδυμάτων εργασίας και των χορηγούμενων ΜΑΠ. Ειδικότερα, έχουν χορηγηθεί οι απαραίτητες ποσότητες μασκών.

 

 • Πλέον προσφέρονται υπηρεσίες απολυμάνσεων χώρων και δυνατότητα προληπτικών ad-hoc και τακτικών επαναλαμβανόμενων απολυμαντικών εργασιών σε χώρους και οχήματα.

 

 • Υπάρχει συνεργασία με Γεωπόνο ο οποίος διασφαλίζει τη χρήση εγκεκριμένων απολυμαντικών προϊόντων στις εργασίες της εταιρείας.

 

Γενικές οδηγίες για τον καθαρισμό και τη απολύμανση των εργασιακών χώρων

 • Ο συστηματικός και σωστός καθαρισμός με τη συνήθη διαδικασία (χρήση απορρυπαντικού παράγοντα, νερού και μηχανικής τριβής) και η απολύμανση των επιφανειών και των αντικειμένων στους εργασιακούς χώρους, είναι κρίσιμης σημασίας.

 

 • Συστήνεται η χρήση προϊόντων με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα εναντίον των κορωνοϊών. Όπως η χρήση 0,5% υποχλωριώδους νατρίου (αραίωση 1:10 εάν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5% ή ισοδύναμο 5.000 ppm εάν χρησιμοποιούνται ταμπλέτες) μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό.

 

 • Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προστατευτικό ατομικό εξοπλισμό. Επίσης, πρέπει να ακολουθείται ο σωστός τρόπος εφαρμογής και απόρριψης του εξοπλισμού. Κατά τη χρήση των απολυμαντικών, ο χώρος πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος.

 

 • Στην περίπτωση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID – 19, πρέπει να ακολουθούνται οι συνήθεις διαδικασίες απολύμανσης ή / και απόρριψης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας, των εργαλείων, κλπ.

 

Οδηγίες για τους εργαζόμενους

Τα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, είναι μέτρα ατομικής και συλλογικής ευθύνης όλων μας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αγνοώντας τις συστάσεις των ειδικών, βάζουμε σε κίνδυνο τόσο την υγεία μας, όσο και την υγεία των γύρω μας ιδιαίτερα όσων ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

 

Οι εργαζόμενοι, προασπίζοντας όχι μόνο την υγεία τους,, αλλά και τη Δημόσια Υγεία, οφείλουν να τηρούν και να διαδίδουν τις οδηγίες και τους κανονισμούς σχετικά με την πρόληψη της λοίμωξης COVID – 19.

 

Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων σε εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της εργασίας του

Εργαζόμενος που εμφανίσει αιφνιδίως συμπτώματα αναμένει σε χώρο όπου δε θα έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα, ενημερώνεται η εταιρεία καθαρισμού και ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του ΕΟΔΥ.

 

Ψυχική διαχείριση της επιδημίας

Τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της λοίμωξης COVID – 19, ενδέχεται να προκαλέσουν έντονα κι αρνητικά συναισθήματα, όπως: Φόβο κι άγχος, Θυμό κι εκνευρισμό κλπ για αυτό και συνιστάται η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των εργαζομένων.

(3 Αξιολογήσεις)