Skip to the content

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Ο ενεργειακός επιθεωρητής κ. Θωμάς Κυριακίδης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Στην Ευρώπη των 27, υπάρχουν περίπου 200 εκατομμύρια κτίρια (στην Ελλάδα,  μάλιστα υπάρχουν 4 εκατομμύρια κτίρια με συνολική επιφάνεια 552 εκατομμύρια m2) τα οποία ευθύνονται για το 40% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης και το ένα τρίτο περίπου των εκπεμπόμενων αεριών θερμοκηπίου. Τα κτίρια επίσης συμβάλλουν σημαντικά στην ρύπανση του περιβάλλοντος αφού ευθύνονται περίπου για το 50% των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2) και το 35% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Με βάση αυτούς τους αριθμούς και στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τον κτιριακό τομέα, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξη μεθοδολογιών που θα οδηγήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων και στον ορθό ενεργειακό σχεδιασμό των νέων κατασκευών.

Λόγω του χαμηλού ρυθμού αντικατάστασης των κτιρίων (διάρκεια ζωής από 50 έως πάνω από 100 χρόνια) και τον μεγάλο αριθμό των ήδη υπαρχόντων κτιρίων, προφανώς το μεγαλύτερο δυναμικό για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα εξαρτάται ως επί το πλείστον για την ανακαίνιση των υπαρχόντων κτιρίων. Για τον θεωρητικό υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου και κατά συνέπεια την ενεργειακή βαθμονόμηση και κατάταξη του, λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις ενέργειας ορισμένων τελικών χρήσεων ενέργειας του κτιρίου όπως η θέρμανση, η ψύξη, η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ο φωτισμός και ο αερισμός των χώρων. Τι είναι το ενεργειακό πιστοποιητικό; Είναι ένα έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο του υπουργείου), και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου. Με το πιστοποιητικό αυτό κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες από Α+ έως Η). Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται για όλα τα κτίρια, νέα ή υφιστάμενα επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας και ενοικίασης έχει τεθεί σε εφαρμογή από 9 Ιανουαρίου 2011 και το πιστοποιητικό ισχύει για δέκα έτη από την ημερομηνία έκδοσης του. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να αποκτήσουμε  πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για το ακίνητό μας; Για να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για ένα ακίνητο  συλλέγουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και καλούμε έναν ενεργειακό επιθεωρητή να κάνει αυτοψία στο ακίνητο. Ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους. Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού. Με την έκδοσή του, ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφό του Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται; Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης είναι:

 • Αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίου
 • Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια κτιρίου
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (ΔΕΗ, Πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο κλπ)
 •  Στοιχεία ιδιοκτήτη (στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ)
 • Αριθμός κτηματολογίου ακινήτου

Τι έλεγχοι πραγματοποιούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού;

 • Κατά την αυτοψία ο ενεργειακός επιθεωρητής κάνει τις παρακάτω μετρήσεις και καταγραφές:
 • Μετρήσεις στο κέλυφος του κτιρίου που αφορούν θερμικές απώλειες σε τοίχους και κουφώματα
 • Καταγραφή ισχύος και βαθμού απόδοσης όσον αφορά το σύστημα θέρμανσης και ψύξης.
 • Καταγραφή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πχ. ηλιακοί θερμοσίφωνες)
 • Καταγραφή κατανάλωσης ζεστού νερού χρήσης
 • Καταγραφή κατανάλωσης ενέργειας που αφορά τον φωτισμό και τον αερισμό (αφορά μόνο τα επαγγελματικά κτίρια)

Σημαντικά:

 • Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της, αλλά και της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων.
 • Τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Τα οικονομικά οφέλη αφορούν κυρίως στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων, αλλά και στην αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας. Τα κοινωνικά οφέλη αφορούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη αφορούν στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
(7 Αξιολογήσεις)