Skip to the content

Η Μνήμη και η Νόσος Alzheimer

Η Μνήμη και η Νόσος Alzheimer

Μνήμη

Η μνήμη αποτελεί μια διαδικασία του ατόμου, κατά την οποία δέχεται ερεθίσματα - πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον, εν συνεχεία, τα κωδικοποιεί και τέλος, τα αποθηκεύει, με σκοπό την, αν πάσα ώρα, ανάκλησή τους.          

Η λειτουργία της μνήμης εντοπίζεται σε εγκεφαλικές περιοχές, όπως ο ιππόκαμπος, ο οποίος βρίσκεται στο μέσο του κροταφικού λοβού, κοντινά, σε αυτόν, μέρη του φλοιού και ο θάλαμος. Ωστόσο, αναφέρεται, πως δεν εμπλέκεται μόνο μια δομή του εγκεφάλου στο σχηματισμό μνήμης, αλλά περισσότερες.

Η μνήμη διακρίνεται σε μακρόχρονη, βραχύχρονη και μνήμη εργασίας. Η μακρόχρονη μνήμη αναφέρεται στην αποθήκευση, την συγκράτηση (μέσω επανάληψης) πληροφοριών και γνώσεων, που αφορούν εμάς τους ίδιους, αλλά και τον κόσμο γενικά και οι οποίες διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα στην μνήμη μας. Η βραχύχρονη μνήμη περιγράφει την λειτουργία, η οποία διατηρεί πληροφορίες στον εγκέφαλό μας για μικρό χρονικό διάστημα. Η μνήμη εργασίας, αναφέρεται, ομοίως σε πληροφορίες, τις οποίες συγκρατούμε για σύντομο χρονικό διάστημα στην μνήμη μας, η επεξεργασία και η ανάκληση τους, ωστόσο, ολοκληρώνεται με κόπο (π.χ. μαθηματικές πράξεις).

H Νόσος Αlzheimer

Η νόσος Alzheimer αποτελεί μια νευρολογική διαταραχή, η οποία διακρίνεται για τον, εκφυλιστικού τύπου, χαρακτήρα της. Κατά τη νόσο αυτή, εντοπίζεται ατροφία του εγκεφαλικού φλοιού στη περιοχή των βρεγματικών λοβών, η οποία, σταδιακά, εκτείνεται προς τα εμπρός και πίσω, καθώς και στα βασικά γάγγλια.

Όσον αφορά στις αιτίες, οι οποίες προκαλούν τη νόσο Alzheimer, δεν έχουν καθοριστεί επαρκώς. Βασική υπαιτιότητα, εντούτοις, πιθανολογείται να φέρει η ύπαρξη των αμυλοειδών πλακών πρωτεΐνης στη περιοχή του εγκεφάλου, οι οποίες, σύμφωνα με ειδικούς, καταστρέφουν τους νευρώνες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις λειτουργίες του ιππόκαμπου του εγκεφάλου, σύμφωνα με τις οποίες ελέγχεται και οργανώνεται η μνήμη, καθιστώντας το περιβάλλον ευάλωτο στις οποιεσδήποτε αλλοιώσεις.

Βασική συμπτωματολογία της νόσου αυτής, κατά τα πρώτα στάδιά της , αποτελεί, κυρίως, η μερική απώλεια της βραχύχρονης μνήμης, δυσκολία στην ομιλία, καθώς και δυσκολία σε καθημερινές δραστηριότητες. Όσο, ωστόσο, η νόσος εξελίσσεται, παρατηρείται, ότι οι γνωστικές και κινητικές εκπτώσεις αυξάνονται ραγδαία.

Πιο συγκεκριμένα :

 • Ιδιαίτερη αδυναμία στην ανάκληση ονομάτων, αντικειμένων, καθώς και δυσκολία αναγνώρισης οικογενειακών ή και φιλικών προσώπων.
 • Λησμοσύνη αυτοβιογραφικών στοιχείων, όπως όνομα, διεύθυνση, τόπος κατοικίας κ.λπ.
 • Το άτομο ξεχνά να εκπληρώσει καθημερινές βασικές ανάγκες, όπως σίτιση, προσωπική υγιεινή κ.λπ.
 • Γνωστικές εκπτώσεις, όπως :
 • Αδυναμία προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο.
 • Δυσκολίες στην αντίληψη, καθώς και στην έκφραση.
 • Μείωση της κριτικής σκέψης.
 • Δυσκολία στην εκτέλεση απλών εντολών.
 • Ψυχολογικές μεταπτώσεις, όπως :
 • Αίσθημα δυσπιστίας
 • Απάθεια
 • Κατάθλιψη
 • Ανούσια ταραχή

Παράλληλα, το άτομο με νόσο Alzheimer, είναι πιθανό, να παρουσιάσει διαταραχές ύπνου, ψευδαισθήσεις και αυταπάτες, καθώς και επιληπτικά επεισόδια.

Αναμφίβολα, η εκδήλωση της συγκεκριμένης νόσου, προκαλεί σοβαρές αδυναμίες στη φυσιολογία του ατόμου, καθώς και επιφανείς γνωστικές εκπτώσεις. Για το λόγο αυτό, θεωρείται απαραίτητη η έγκυρη διάγνωση της νόσου, με σκοπό μια επίκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση. Ειδικότητες, όπως Εργοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής και Ψυχολόγος σε συνδυασμό με μια κατάλληλα δομημένη φαρμακευτική αγωγή, καθιστούν δυνατή την, όσο το δυνατόν, πιο εποικοδομητική αντιμετώπιση της νόσου και την ευκαιρία σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 • Βασιλόπουλος, Δ. ( 2008 ) Νευρολογία. Επιτομή Θεωρίας και Πράξης. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 • Βοσνιάδου, Σ. ( 2005 ) Εισαγωγή στη Ψυχολογία. Τόμος Α’. Βιολογικές, Αναπτυξιακές και Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις. Αθήνα,
 • Γεωργαράς, Α. Κ. ( 1986 ) Συνοπτική Ψυχιατρική. Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 • Eyesenck, M.W., Keane, M. T. (2000). Cognitive Psychology. A Student’s Handbook (4th Edition). Publications: Psychology Press Ltd.
 • Hayes, N. ( 1998 ) Εισαγωγή στη Ψυχολογία. Τόμος Α’. Αθήνα, Εκδόσεις : Ελληνικά Γράμματα.
 • Hayes, N. ( 1998 ) Εισαγωγή στη Ψυχολογία. Τόμος Β’. Αθήνα, Εκδόσεις : Ελληνικά Γράμματα.
 • Κάζης, Α., Τσολάκη, Μ. ( 2005 ) Άνοια. Ιατρική και Κοινωνική Πρόκληση. Εκδόσεις : University Studio Press.
 • Kandel, E. R., Scwartz, J. H., Jessel, T. M. ( 2006 ) Βασικές Αρχές Νευροεπιστημών. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 • Kumar, P. & Clark, M. ( 2007 ) Παθολογία. Τόμος Β’. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.
 • Λυμπεράκης, Σ. Α. ( 1997 ) Εγκέφαλος και Ψυχολογία. Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία. Εκδόσεις : Ελληνικά Γράμματα.
 • Παπαγεωργίου, Ε. Γ. ( 2009 ) Ψυχιατρική. Αθήνα.
(1 Αξιολογήσεις)